Ang Galang si Mister_Ubas
isang cool -terror-terror again na science teacher sa isang pribadong unibersidad...

nagtapos ng master ng agham sa biology mula sa kagubatan ng Cavite State University....

mahilig gumala, kumain, kumuha ng picture at mag-emo.....

pangarap maging doktor, maging sintunadong singer at magpunta sa Africa para alagaan ang mga white rhinoceros.....